Effective Communication Education

Effective Communication Education

It is most likely to get intended results with effective communication. Education of Effective Communication makes people both amused and be aware of the importance of right way of communication in social and working life.

Bu eğitimin içeriğinde aşağıdaki konular üzerinde durulmaktadır.

·Etkili İletişim Çeşitleri

·İçsel İletişim

a. Öz Eleştiri

b. Empati

·Yazılı İletişim

·Sözlü İletişim

a. Etkin Dinleme – Etkin Konuşma

b. Sen Dili – Ben Dili

c. Müzakere Teknikleri – İkna

d. Topluluk Önünde Konuşma

e. Etkili Sunum Teknikleri

·Sözsüz İletişim

a. Beden Dili

·İletişim Araçları

a. Bilişsel, Görsel, İşitsel, Telekomünikasyon, Kali-grafik, Organizasyon ve Sanatsal İletişim Araçları

·Etkili İletişim Engelleri

·Etkili İletişim Kurma Yolları ve Yöntemleri

Doğru iletişim kurduğunuz takdirde, doğru sonuçları alabileceğinizi uygulamalı olarak göreceğiniz, Etkili iletişim kurmanın sosyal hayatınızda ve kariyerinizde ne kadar önemli olduğunu fark edeceğiniz eğlenerek öğreneceğiniz akademik eğitimlerden oluşmaktadır.

how can we help you?

You can contact us with all your support requests and with any questions you would like to receive information about.

Eğitimlerdeki felsefemiz, klasik eğitim anlayışından uzak, katılımcı odaklı ve yaygın eğitim metodolojileri ile grup sinerjisini kazanıma çevirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda katılımcılar, eğitimi dinleyen taraf değil bizzat eğitimin içinde olan, eğitim alırken eğlenen, eğitim sonucunda yaşantısında anlamlı değişiklikler oluşturacak tecrübeler ile eğitimi tamamlarlar. Bu nedenle eğitimleri tasarlarken ve uygularken uluslararası eğitim kurumlarında kullanılan aktif, eğlenirken öğreten ve katılımcı öğretim metodolojileri kullanılır. Eğitimler katılacak grubun beklentilerine göre özel olarak tasarlanır. Dikkatin her an canlı tutulması eğitimin amacına ulaşmasını etkileyen en önemli etkenlerdendir. Dikkati motivasyonu artırıcı yöntemler kullanan uzman eğitim kadromuz ile eğlenirken öğreneceksiniz.

Eğitim Felsefemiz
APEC

Learn more about Effective Communication Education