Etkili İletişim Kurma Eğitimi

Etkili İletişim Kurma Eğitimi

Sosyal bir varlık olarak hayatını sürdüren insan, içerisinde bulunduğu topluluğa bir şeyleri anlatma ve o toplumun diğer üyelerinin de anlatacağı şeyleri anlama üzerine kurulu bir etkileşime ihtiyaç duymaktadır. Bu da insanlık tarihi boyunca toplumları farklı diller, semboller ve davranış biçimleri ile bir şekilde iletişim biçimlerini belirlemeye itmiştir.

Değişen yaşam koşullarına bağlı olarak şekillenen, bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebilmelerineimkan sağlayan ve etkili iletişim becerilerine sahip olmaları önemlidir.

İletişim yalnızca sözlü olmadığı gibi farklı şekillerde de gelişen bir olgudur. Günümüzde en temelinde insanlar arasında iletişim sorunları, irdelenen ve çeşitli yaklaşım ve yöntemlerle bu sorunların giderilerek en iyi iletişimin nasıl olacağı sorusuna yeni cevaplar ve teknikler getirilmeye çalışılan bir konudur. Etkili iletişim bu yaklaşımın sonucunda ortaya çıkan bir kavramdır.

İletişim sembolik bir olgudur ve bu semboller jestler, mimikler, sesler, harfler, rakamlar ve sözcüklerdir. Kısaca iletişimi, “Bir gönderici tarafından alıcıya iletilen ve alıcının davranışını bilinçli bir niyetle etkileyen mesajdır.” biçiminde tanımlayabiliriz. Etkili iletişimin ise doğru insana, doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde, doğru şeyi ifade edebilmek olduğunu söyleyebiliriz.

Bu eğitimin içeriğinde aşağıdaki konular üzerinde durulmaktadır.

·Etkili İletişim Çeşitleri

·İçsel İletişim

a. Öz Eleştiri

b. Empati

·Yazılı İletişim

·Sözlü İletişim

a. Etkin Dinleme – Etkin Konuşma

b. Sen Dili – Ben Dili

c. Müzakere Teknikleri – İkna

d. Topluluk Önünde Konuşma

e. Etkili Sunum Teknikleri

·Sözsüz İletişim

a. Beden Dili

·İletişim Araçları

a. Bilişsel, Görsel, İşitsel, Telekomünikasyon, Kali-grafik, Organizasyon ve Sanatsal İletişim Araçları

·Etkili İletişim Engelleri

·Etkili İletişim Kurma Yolları ve Yöntemleri

Doğru iletişim kurduğunuz takdirde, doğru sonuçları alabileceğinizi uygulamalı olarak göreceğiniz, Etkili iletişim kurmanın sosyal hayatınızda ve kariyerinizde ne kadar önemli olduğunu fark edeceğiniz eğlenerek öğreneceğiniz akademik eğitimlerden oluşmaktadır.

size nasıl yardımcı olabiliriz?

Tüm destek taleplerinizle ve bilgi almak istediğiniz konularla ilgili bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Eğitimlerdeki felsefemiz, klasik eğitim anlayışından uzak, katılımcı odaklı ve yaygın eğitim metodolojileri ile grup sinerjisini kazanıma çevirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda katılımcılar, eğitimi dinleyen taraf değil bizzat eğitimin içinde olan, eğitim alırken eğlenen, eğitim sonucunda yaşantısında anlamlı değişiklikler oluşturacak tecrübeler ile eğitimi tamamlarlar. Bu nedenle eğitimleri tasarlarken ve uygularken uluslararası eğitim kurumlarında kullanılan aktif, eğlenirken öğreten ve katılımcı öğretim metodolojileri kullanılır. Eğitimler katılacak grubun beklentilerine göre özel olarak tasarlanır. Dikkatin her an canlı tutulması eğitimin amacına ulaşmasını etkileyen en önemli etkenlerdendir. Dikkati motivasyonu artırıcı yöntemler kullanan uzman eğitim kadromuz ile eğlenirken öğreneceksiniz.

Eğitim Felsefemiz
APEC

Etkili İletişim Kurma Eğitimi hakkında daha fazla bilgi için