proje geliştirme

APEC Eğitim Danışmanlık, her büyüklükteki özel sektör, kamu kuruluşu ve sivil toplum kuruluşlarına farklı kaynaklardan hibeler sağlamak için projeler hazırlamakta, eğitim vermekte ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Ekibimiz, 2005 yılından beri binlerce kişiyi proje çevrimi ve yönetimi konusunda eğitmiş, yüzlerce projeye danışmanlık yapmıştır.

APEC Proje ekibi olarak Horizon 2020 programı gibi Avrupanın en rekabetçi ve büyük hibelerinin yanında Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Ulusal Ajans, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Ajansları gibi bir çok farklı hibe kaynaklarının programlarına yönelik projelerde hazırlamakta ve yürütmektedir.

Mutlak başarıyı hedefleyen firmamız desteklenmeyen hiçbir proje için hazırlık ücreti veya benzeri ücretler talep etmemektedir.

Üretici Firmaların,

Arge kapasitelerinin arttırılması ve arge temelli çalışma anlayışının kurum kültürü olarak geliştirilmesine,
Uluslararası firmalarla bilgi ve teknoloji transferine,
Uluslararası firmalarla ticari ilişkiler geliştirmesine,
Üniversiteler, bilim kuruluşları ve kamu kuruluşları
ile birlikte çalışma olanağına,
İnsan kaynağının seçilmesine,
İnsan kaynağının eğitilmesine,

Sivil Toplum Kuruluşlarının,

Kendi kuruluşları ile aynı amacı taşıyan
uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmesine,
Üyelerinin uluslararası faaliyet ve etkinliklere katılmasına,
Kuruluşlarına finansal kaynak sağlanmasına,
İnsan kaynağının eğitilmesine,

Kamu Kuruluşlarının,

Farklı ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanmasına,
Özel sektör ile işbirliği olanaklarının geliştirilmesine,
Kamu kuruluşlarındaki katı ve statükocu anlayışın yerine yenilikçi ve yaratıcı bir anlayışın yerleşmesine,
Çalışanların uluslararası faaliyet ve etkinliklere katılımını sağlayarak motivasyonlarını arttırmaya, eğitilmesine,

Projelerimiz katkı sağlamaktadır.

proje geliştirme hizmetleriyle ilgili